Ondersteuning

Isotretinoïne mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat de gebruiker niet zwanger is. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Neotigason mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat de gebruiker niet zwanger is. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose).

Gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen, zoals Drospirenon/Ethinylestradiol, Desogestrel en Desogestrel/Ethinylestradiol geven een licht verhoogde kans op een bloedstolsel (trombose).

In het najaar van 2013 zijn er door de EMA maatregelen genomen om de kennis over risicofactoren voor het optreden van trombose verder te vergroten en kenmerken of klachten (symptomen) snel te herkennen. Zo kan een patiënte op tijd en op de juiste wijze behandeld worden.

De patiënteninformatiekaart geeft de belangrijkste informatie weer over het risico op trombose bij het gebruik van gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen.

Meer informatie over gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen en de kans op trombose vindt u op de website van het CBG.

Na beoordeling door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) van het mogelijke verband tussen Pioglitazon en een verhoogde risico op blaaskanker, heeft het agentschap aangegeven dat, hoewel er een kleine toegenomen kans op blaaskanker is met Pioglitazon, het product beschikbaar moet blijven als behandelingsoptie voor een beperkte populatie type 2 diabetici, maar dan alleen als bepaalde andere behandelingen (Metformine) niet geschikt of effectief blijken.

Voor het beperken van dit risico op blaaskanker werden er verschillende aanbevelingen gedaan voor een zorgvuldige selectie van patiënten en voor voortdurend monitoren van de werkzaamheid bij individuele patiënten.

De EMA heeft verzocht te zorgen voor educatief materiaal voor alle artsen en zorgverleners, van wie verwacht kan worden dat ze Pioglitazon in Europa voorschrijven of gebruiken. Deze handleiding voor het voorschrijven verstrekt informatie over de juiste selectie van patiënten, gebaseerd op de evaluatie door de EMA, de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter.

Zorgverleners dienen bekend te zijn met de gewijzigde SmPC die gevoegd is bij deze handleiding om aldus zich volledig bewust te zijn van mogelijke risico’s en om er zeker van te zijn dat de optimale balans tussen baten en risico voor iedere patiënt wordt bereikt.

Overige downloads

Brief uitleg verpakkingswijzigingen

Overzicht verpakkingswijzigingen

Preferentiematrix

Octrooi Pregabaline