Disclaimer

De volledige inhoud van deze site, inclusief teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Aurobindo Pharma Ltd., tenzij expliciet anders vermeld. Deze onder auteursrechten vallende inhoud mag alleen worden gereproduceerd met uitdrukkelijke toestemming van Aurobindo Pharma Ltd.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt zoveel mogelijk actueel gehouden en vernieuwd. Desalniettemin stelt Aurobindo Pharma Ltd. zich op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit op de website.

Aurobindo Pharma Ltd. behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen te maken zonder voorafgaande kennisgeving. Daarnaast is het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens voor eigen risico van de gebruiker. Aurobindo Pharma Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze wordt toegebracht aan (eigendom van) de gebruiker.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere providers. Aurobindo Pharma Ltd. stelt zich niet aansprakelijk met betrekking tot enige illegale inhoud of andere wettelijke overtredingen op websites van derden.

Wanneer u deze site bezoekt gaat u akkoord met de voorwaarden die hier worden gesteld. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden dan verzoeken wij u deze website te verlaten.