Ondersteuning

Aurobindo biedt u ondersteuning door middel van het uitgeven van diverse brochures. Heeft u vragen hierover, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Zwangerschapspreventie programma

Isotretinoïne en Neotigason zijn geneesmiddelen die voorgeschreven kunnen worden bij de behandeling van ernstige huidaandoeningen, waarbij gangbare behandelingen niet het gewenste effect hebben gehad.

Isotretinoïne en Neotigason mogen niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat u niet zwanger bent. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Kijk voor aanvullende informatie over het Zwangerschapspreventie programma op de website van het CBG

Bijsluiters

Wilt u een bijsluiter van één van onze producten lezen of printen, vul dan een deel van de naam van het geneesmiddel in.

[Zoeken in bijsluiters]

Preferentiematrix

Preferente producten
De zorgverzekeraars Agis, CZ, VGZ en Menzis hanteren een individueel preferentiebeleid. Op basis van peildata in de Taxe maken deze zorgverzekeraars een selectie van preferente producten die in aanmerking komen voor vergoeding. De periode waarin deze producten preferent zijn verschillen per zorgverzekeraar.

Preferentiematrix
Om de wijzigingen overzichtelijk te maken en u optimaal te kunnen informeren, hebben we de Preferentiematrix (pdf, 470 Kb) ontwikkeld. In het overzicht van preferente aanwijzingen zijn onze producten per stofnaam en zorgverzekeraar(s) weergegeven. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, zijn rood gemarkeerd.

Persoonlijk contact?
Wilt u het preferentiebeleid bespreken met uw Account Manager? Maak een afspraak met de Account Manager in uw regio, of neem contact op via onze Customer Service, telefoonnummer 0800 022 70 50 (gratis).

 

Verpakkingswijziging Actavis

Sinds 1 april 2014 is onze organisatie (voorheen Actavis BV) onderdeel van Aurobindo Pharma Ltd. De naam van de fabrikant op de verpakking zal daarom wijzigen van Actavis naar Aurobindo.

Bij een gelijkblijvend RVG nummer is er alleen sprake van een verpakkingswijziging: inhoud, samenstelling en herkomst van het geneesmiddel zijn ongewijzigd. Het ZI nummer blijft ook gelijk.

Bij een gewijzigd RVG nummer is de herkomst van het geneesmiddel (fabriek) veranderd en daarmee soms ook de hulpstoffen. 

Ondersteuning voor het apotheekteam
Om het apotheekteam te ondersteunen in het verstrekken van informatie aan patiënten over de vernieuwde verpakkingen, kunt u hier aanvullend informatiemateriaal downloaden

Downloads

Isotretinoine brochure voor patiënten

Neotigason® Informed consent formulier

Tromboserisico-informatiekaart